Sundhedsvæsenet skal have en dataindsamlingsstrategi

Af Erik David Johnson, netcompany og medlem af SIRI-kommissionens sundhedsekspert gruppe Efter at have beskæftiget sig med transportsektoren er SIRI-kommissionens fokus nu skiftet til sundhedssektoren – et område mange forestiller sig vil revolutioneres af fremtidens teknologier. Men hvad vil vi se i det danske sundhedsvæsen, og hvordan sætter vi bedst roret i vandet, når vi … Læs mere

Data er en afgørende magtfaktor i fremtidens transport

Af Ida Auken, MF for Radikale Venstre og Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA, begge formænd for SIRI-kommissionen Dataspørgsmålet har en helt central rolle i fremtidens transport, fordi de teknologier, der kommer til at præge fremtidens transport er digitale. Det betyder en massiv og hidtil uset stor indsamling af data om vores fysiske færden rundt … Læs mere

Kunstig intelligens kan gøre kollektiv transport mere effektiv

Af Ida Auken, MF for Radikale Venstre og Thomas Damkjær Petersen, Formand for Ingeniørforeningen, IDA, begge formænd for SIRI-kommissionen Der er en støt stigning i persontrafikken i disse år. Det betyder, at vi vil køre stadigt langsommere på motorvejene og det giver samfundsøkonomiske tab, ikke mindst i form af forsinkelser, spildtid og dårlig indflydelse på … Læs mere

De førerløse biler kommer – men hvordan vil vi have dem?

Af Ida Auken, mf for Radikale Venstre og Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA – begge formænd for SIRI-kommissionen Forestil dig, at du kører på familiebesøg et sted i Danmark. Da du når kommunegrænsen, er der ikke længere bare det velkendte skilt med kommunens bomærke, men ovenover endnu et skilt, der erklærer, at du … Læs mere

Sådan indtager dronerne Danmark de næste 5 år

Af Ken Falk, CEO Scopito Aps og medlem af SIRI-kommissionen Det kan være ”farligt” at proklamere, hvordan dronebranchen vil udvikle sig i fremtiden. Jeg vælger alligevel at give det et skud. Én ting er ganske sikkert; Dronerne er kommet for at blive. Det er kun et spørgsmål om hvor, hvem og hvordan man vælger at … Læs mere

Når forandring bliver en konstant

Naturligvis er meget høje faglige kompetencer et fundament fra barn til senior, men endnu vigtigere er det, at vi alle bliver mentalt parate og omfavner, at ”forandringsparat” bare ikke er nok længere. Vi skal være forandringssøgende. Af Nikolaj Nøhr-Rasmussen, Site Manager, Volvos Cars og medlem af SIRI-kommissionen Vi hører tit, at vi har et samfund … Læs mere

Uddannelse giver muligheder. Også i robotternes tidsalder.

Robotter og nye digitale forretningsmodeller. Den 4. industrielle revolution for­an­drer hastigt vores arbejds­mar­­ked. Det giver udfordringer. Men be­stemt også muligheder. Hvis vi er klar til at gri­­be dem. Af Ida Auken, MF for Radikale Venstre, World Economic Forum og den ene formand for SIRIKommissionen En af de ting, jeg holder meget af ved Danmark, er … Læs mere

Uddannelsen er nøglen til Danmarks konkurrenceevne

Af John Finnich Pedersen, Siemens og medlem af SIRI Kommisionen Uanset hvad man som ung kommer til at beskæftige sig med i fremtidens Danmark, er uddannelse nøglen til succes. Hvis Danmark skal klare sig også i fremtiden som et velfærdssamfund båret oppe af succesfuld produktion af eksportbare produkter, skal vi være klogere og dygtigere end … Læs mere

Glem skrækscenarierne – allier dig med robotter

Af Esben Hallundbæk Østergaard, stifter af Universal Robots og medlem af SIRIKommissionen   Gør robotterne os arbejdsløse? Det er nok det spørgsmål, flest journalister har stillet mig, siden jeg stiftede Universal Robots i 2005. Svaret er nej: Robotter er ikke en trussel, men en mulighed. Robotter gør mennesker mere værd i timen, på samme måde … Læs mere