I sundhedssektoren er fremtiden mennesket – ikke teknologien

Af programleder Sara Gry Striegler, Dansk Design Center, medlem af SIRI-kommissionens sundhedsarbejdsgruppe

Kunstig intelligens er sammen med andre fremadstormende teknologier med til at skabe lige dele vild begejstring og lige dele dyb bekymring for, hvad det betyder for vores liv som borger i det danske samfund, for vores arbejdsliv og for vores sundhedsvæsen. Vil teknologi revolutionere vores sundhedsvæsen og sikre et holistisk sundhedssystem, der tager afsæt i mennesket? Eller vil teknologi skabe større ulighed i vores samfund? Teknologi er en driver for udvikling og vækst, men hvilken udvikling og hvilke muligheder byder den os?

Der er en tendens til at tage udgangspunkt i teknologien og se hvad den kan løse for os, men i den fremadstormende teknologiske udvikling og det stigende pres på det sundhedsvæsen, vi kender i dag, må vi nødvendigt vende blikket og se på os selv, på mennesket først: Hvad er det for et sundhedsvæsen vi ønsker og drømmer om? Hvordan vil vi gerne have at borgere i vores samfund oplever sundhedsvæsenet – både i morgen og i fremtiden? Hvilke krav stiller vi så til fremtidens teknologi? Teknologien er, måske banalt, midlet til at opnå visionen og ikke visionen i sig selv. Det er i interaktion med mennesker at teknologien bliver værdifuld for os og kan være med til at transformere vores sundhedsvæsen.

Fremtiden er en uhåndgribelig og abstrakt størrelse, som vi har brug for at konkretisere, for at kunne undersøge og tage stilling til den. For at arbejde klogt med fremtiden, skal vi sikre, at vi ikke blot forlænger den forståelsesramme og den virkelighed, vi alle arbejder og udvikler ud fra i dag. Vi skal helt derud, hvor debatten ikke bremses af aktuelle dagsordner, interesser, kendte markeder og økonomiske begrænsninger. Helt ud i år 2050.

At arbejde med noget så abstrakt som år 2050 kræver visuelle og håndgribelige fremstillinger af fremtidsscenarier, så fremtiden bliver nærværende, relevant og vedkommende. Tilgangen kan findes i værktøjer, som Danmark i årevis har været frontløber på – design. Forståelsen af dette felt kan for mange være begrænset til æstetik og formgivning, men design kan som værktøj og som tilgang, konkretisere, undersøge og udfordre. Med udgangspunkt i design, tager vi også udgangspunkt i det sociale, det menneskelige, det samskabende, det tværfaglige, det meningsfulde; værdier, der i ligeså høj grad som form og æstetik udgør Danmarks DNA. Design som værktøj kan ikke forudsige fremtidens teknologier, bevares, men anvendt rigtigt, kan man arbejde klogt hen mod fremtiden, endda forme den.

Når vi i SIRI-kommisionen diskuterer digital disruption og arbejder med de forudsætninger der skal til for at udløse potentialet i eksempelvis kunstig intelligens, tager vi netop afsæt i en konkret fremtid, heriblandt Dansk Design Centers arbejde med fremtidens sundhedssystem: fire konkrete scenarier for fremtidens sundhed i 2050. Fremtidsscenarierne er rammen for at diskutere hvordan vi kan styrke sundhedsområdets fremtidsparathed og tegne den sti der skal være fra 2050 og tilbage til 2017. Sammen bevæger vi os tilbage til status quo og undersøger, hvilke dilemmaer og forhold vi bør tage stilling til nu og hvilke trædesten, forudsætninger og afhængigheder, vi skal forholde os til i morgen, i 2020 og 2030.

Fremtidens sundhed er her nu – vi har chancen for noget, der er er vigtigere end at forudsige den: At skabe den.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *