Menneske + robot = Merværdi i den 5. industrielle revolution

Af Esben Østergaard, CTO & medstifter, Universal Robots og medlem af SIRI-kommissionen

Samspillet mellem menneske og maskine har ikke historisk set skabt arbejdsløshed, og kommer heller ikke til det. Men det har altid forandret, hvad arbejde er. Har du et mekanisk og ensformigt arbejde, kan du godt indstille sig på, at dine arbejdsopgaver eller din arbejdsplads ændrer sig, fordi robotterne bliver mere fleksible og brugervenlige at arbejde med.

Det er godt det samme! Det er ikke fornuftigt at bruge mennesker, som om de var maskiner. Det er hverken sundt for krop eller sind dagen lang at lave de samme opslidende bevægelser ved en maskine, der skal fodres med råemner til bearbejdning.

Selvfølgelig handler dét at indføre robotteknologi ikke kun om at skåne mennesker for mekanisk nedslidning. Det handler absolut også om, at både materialer, maskineri og mennesker kan udnyttes maksimalt, når en produktion kan køre uden afbrydelser.

Når målet er ensartet, høj kvalitet, så løser robotterne i mange tilfælde opgaverne med større præcision, fokus og udholdenhed, end vi mennesker kan præstere gennem en lang arbejdsdag. Men menneskeligheden gik tabt i den tidlige udvikling og implementering af automatisering. Med udviklingen af samarbejdende robotter er fokus i dag, at mennesker og maskiner skal arbejde sammen. Ikke, at robotterne erstatter mennesker.

Der er heldigvis en stigende tendens til, at vi bruger robotter til kedelige og forudsigelige opgaver, så mennesker kan koncentrere sig om kreative udfordringer og dermed give produkterne noget ”sjæl”, fx i form af kundetilpassede varer, hvor der er kælet for kvaliteten og detaljerne.

Moderne robotter giver i virkeligheden industrimedarbejderne mere indflydelse på produktionen end de tidligere har haft. På fabriksgulvet opbygges dagligt masser af værdifuld viden, og den kan robotter ikke drage samme erfaring af, som mennesker kan. Her spiller menneskers problemløsende og kreative evner en helt afgørende rolle.

Der er opstået et stort gab i værdiskabelsesprocessen efter de første fire industrielle revolutioner: Mekaniseringen, elektrificeringen, automatiseringen og nu digitaliseringen. Det er dette, det menneskelige værditab, den 5. industrielle revolution retter op på. Værdierne i verden er skabt af industriproduktionen, men produktionsmiljøet har i vid udstrækning skræmt kreative mennesker væk fra industrien. Og det er netop det kreative, som forbrugerne efterspørger, hvilket gør det muligt at sælge varer med en højere margin.

Nu har den nye generation af samarbejdende robotter, gjort det muligt at tænke automatisering på en ny måde. Hos Universal Robots har vi skabt samarbejdende robotter (collaborative robots, forkortet bare cobots), og cobots realiserer i al ubeskedenhed den 5. industrielle revolution. Mennesker kan bruge cobots til at bygge passion og sjæl ind i produkterne. Og det skal ske på fabriksgulvet, for det er der, produkterne bliver til.

Så vi skal have robotterne ud af burene. Det kreative ind i industrien. Og sjælen tilbage i produkterne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *