Hvilke krav stiller anvendelse af kunstig intelligens til sundhedsmedarbejdere?

Af Director Public & Healthcare Tanja Danner, NNIT og Udviklingskonsulent Mette Mollerup, Odense Universitetshospital, medlemmer af SIRI-kommissionens sundhedsarbejdsgruppe

En yngre læge er på nattevagt på et sygehus og skal stille en diagnose og starte behandling på en akut syg patient. Lægen verificerer sit forslag til diagnose med en teknologisk assistent og får bekræftet sit forslag til behandling. Den teknologiske assistent har lagret data om tusindvis af patienter. Både strukturerede data (tekst) og ustrukturerede data (fx røntgenbilleder). Den sammenkører hurtigt disse med fx behandlingsrekommandationer og giver et meget kvalificeret bud på behandlingen til netop denne patient.

En borger har fået lavet en genetisk profil og er identificeret til at være i høj risiko for udvikling af brystkræft. Den teknologiske assistent laver en analysere af borgerens profil mod et omfattende datagrundlag bestående bl.a. af profiler for borgere med lav risiko, genetiske profiler, behandlingsalgoritmer og effekten af forskellige typer af behandlinger. Borgeren får tilbud om målrettet personlig medicin mod de forventede gener og tilbydes hyppigere screeninger.

Disse scenarier er eksempler på, at den fremtidige teknologiske udvikling inden for kunstig intelligens vil kunne give os mulighed for en dybere anvendelse af en omfattende mængde sundhedsdata, fordi data kan samkøres og behandles med stor hastighed. Det kan være tekst i journaler, billeder, lydfiler, video o.a.

Andre eksempler er, f.eks. at borgeren kan få et overblik over de data, som registreres på personlige bærbare enheder (fx smartphone eller chips i ure) samkørt med data, som er registreret i forbindelse med konsultationer hos egen læge eller på sygehuset.

Det offentlige sundhedssystem vil kunne samkøre data fra forskellige borgeres sundhedsadfærd, fra patienters sygdomsforløb m.m. og vil hermed få mulighed for at målrette behandlingen til den enkelte patient på et bredere og dybere grundlag og undgå at tilbyde behandling til patienter, som ikke vil have gavn at denne.

Denne fremtidige mulighed stiller krav til både borgere og ansatte. Generelt forventes en stigende og hurtigere anvendelse af teknologi i bredere forstand. Det kræver kontinuerlig omstilling af arbejdsgange og arbejdskultur i de kommende år. Det stiller nye krav til de kompetencer sundhedspersonalet skal have for at kunne anvende den nye teknologi til at forbedre og udvikle behandlingen af borgeren bedst muligt – altså få den tilstrækkelige værdi ud af de muligheder, som teknologien stiller til rådighed.

Der vil være behov for specialister: videnskabelige medarbejdere med speciale i sundhedsdata, som med afsæt i en datastrategi og politik kan overskue og implementere, hvordan data skal være struktureret og verificeret og kategoriseret i forhold til, hvilke kilder de kommer fra og hvad vi som sundhedssystem har godkendt anvendelsen af. Omfattende mængder af nye datakilder (som eksempelvis app der overvåger søvnmønster, hjemmetest af gener, sportsure, der måler din puls og har historik på dine løbeture det sidste år), vil supplere de sundhedsdata vi anerkender som sundhedsdata i dag (røntgen, blodprøver, videnskabelige studier). Det stiller krav til nye kompetencer/roller – en kombination af det sundhedspersonale vi kender og eksempelvis en datascientist.

Sundhedsmedarbejdere skal kunne hjælpe borgere, patienter og pårørende til at forstå og få den relevante værdi ud af de muligheder, der er og de konsekvenser dataindsamlingen har: Hvad bidrager jeg til, hvis jeg afleverer mine data, hvor kan jeg se status på mine data og de tilladelser jeg giver til, hvad de kan bruges til. Hvad giver det mig, at mine symptomer er afprøvet på et omfattende datamateriale og dermed verificeret af ’flere’ end sundhedspersonalet. Og at min diagnose og forslag til behandling i højere grad målrettes min variant af sygdomstilstand. Det kræver viden om, hvor sundhedsdata registreres og hvordan de anvendes.

Teknologien i form af kunstig intelligens kommer med værktøjet, værdien skabes via den intelligente anvendelse. Det kræver nye kompetencer og færdigheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *