Sundhedsvæsenet skal have en dataindsamlingsstrategi

Af Erik David Johnson, netcompany og medlem af SIRI-kommissionens sundhedsekspert gruppe

Efter at have beskæftiget sig med transportsektoren er SIRI-kommissionens fokus nu skiftet til sundhedssektoren – et område mange forestiller sig vil revolutioneres af fremtidens teknologier. Men hvad vil vi se i det danske sundhedsvæsen, og hvordan sætter vi bedst roret i vandet, når vi skal til at tage ruten hen imod Danmarks udnyttelse af disruption og kunstig intelligens (AI) til at sikre den bedste behandling for borgerne?

I mit eget arbejde med AI-drevne løsninger vender jeg ofte tilbage til det samme pointe og udgangspunkt: I modsætning til os mennesker kan AI ikke selv undersøge og finde hoved og hale i de områder, hvor den skal bringes i spil. Det betyder to ting: For det første er den verden AI kender digital. Hvis det ikke findes digitalt, kan den kunstige intelligens ikke forholde sig til det. For det andet skal der være nogle dygtige og kreative mennesker, der formidler disse digitale data til den kunstige intelligens på en måde, den kan forstå.

Særligt den sidst pointe er vigtig, fordi der er meget hype i dag som peger på, at AI bare kan tilsluttes til data ”plug-and-play” og selv deraf komme med værdifuld indsigt. Sådan er det bare ikke. Alle de succesfulde anvendelser af AI jeg kender til, inkl. dem jeg selv har stået bag, har altid været dybt afhængige af kvaliteten og forbehandlingen af den data, som skulle bruges til at træne den kunstige intelligens til at komme med værdifuld indsigt.

Konklusionen bliver, at hvis vi i året 2050 skal bruge AI som middel til innovation og disruption i det danske sundhedsvæsen, så skal vi først og fremmest sikre, at den digitale verden, disse intelligente løsninger skal manøvrere i, bliver så rig og så nuanceret som muligt.

Første skridt er derfor at etablere en dataindsamlingsstrategi på plads som kan ensrette, sikre og berige de sundhedsdata vi har i dag med henblik på deres udnyttelse af fremtidens mere intelligente løsninger; En dataindsamlingsstrategi, som har morgendagens udnyttelse af data for øje.

Vi skal ensrette borgernes sundhedsdata på tværs af regionerne og det hav af kildesystemer som tilsammen løfter ansvaret i dag. Vi skal sikre, at de data vi allerede opsamler ikke begrænses uhensigtsmæssigt af nye lovkrav, men under hensyn til etiske problemstillinger. Sidst men ikke mindst skal vi berige det digitale billede af patienter ved at tænke ud af boksen.

For hvad er sundhedsdata? Er det de antal skridt du tager om dagen? Er det den radonmåling der blev lavet på dit hus for nylig? Skal et i forvejen presset sundhedspersonale have en endnu større registreringsbyrde, eller skal vi i stedet finde mere passive strategier til databerigelse som at udvide patientudstyr med IOT?

En dataindsamlingsstrategi vil skulle tage stilling til disse spørgsmål og mange andre, og dette vil kun være at kradse i overfladen på, hvordan vi opnår den bedst mulige version af fremtidens sundhedsvæsen. Et er dog sikkert: Første skridt vil være at ensrette, sikre og berige danskernes sundhedsdatagrundlag – så kan vi bygge ovenpå med vild innovation og intelligente løsninger efterfølgende.

Jeg vil overrække stafetten til Anders Friis fra Corti, som vil tage jer videre i SIRI-kommissionens arbejde med dette spændende område.

 

 

3 responses to “Sundhedsvæsenet skal have en dataindsamlingsstrategi

  1. Det er fascinerende med mange data. Og der er åbenbart lager til det i dag.

    For mig er et af spørgsmålene i dag som for 30 år siden da jeg startede infektionsregistrering, ? hvem skal taste data ind ( idet SP lammer lægelig virke (farligt for pt) og nedsætter produktion af pt -behandling øger ventetid, øge risiko for fejl pga udbrændthed for at spare sekretærne væk der er billigere og bedre!

    Hvem og til hvad skal disse data administreres af? læger ville bruge dem til forbedring af pt behandling , sygehusejere vil effektivisere og spare +kontrol.

    Dette håber jeg vil blive diskuteret i håb om inteligent data -indsamling og brug af data.

  2. Meget spændende udvikling, men den ekstreme mangel på gennemsigtighed ifht brug af data samt de talrige data-skandaler omkring ulovligt indsamlet patientfølsom information er et problem. I den grad at jeg nu som læge tøver med at registrere diagnosekoder på mine patienter, fordi vi oplever gang på gang at Persondataloven ignoreres, trumfes osv. Så hvor jeg før satte en ære i at gøre mit arbejde bedst muligt og registere den mest præcise diagnose samt alle bi-diagnoser på mine patienter, vil jeg nu vælge den bredest mulige diagnose og undlade bi-diagnoser helt. Patienterne har krav på min behandling OG tavshedspligt; staten har ikke krav på at jeg registrerer personfølsomme oplysninger, som de gentagne gange misbruger.
    Sålænge datasikkerheden syltes eller sjofles, får man ikke alle i lægestanden til at bidrage. Og en klassisk datasituation opstår: Rubbish in, rubbish out.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *