Data er en afgørende magtfaktor i fremtidens transport

Af Ida Auken, MF for Radikale Venstre og Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA, begge formænd for SIRI-kommissionen

Dataspørgsmålet har en helt central rolle i fremtidens transport, fordi de teknologier, der kommer til at præge fremtidens transport er digitale. Det betyder en massiv og hidtil uset stor indsamling af data om vores fysiske færden rundt omkring, men også mulighed for en langt mere effektiv mobilitet. Med øget computerkraft kan man indsamle og håndtere og ikke mindst sammenkoble data om danske borgere og deres vaner, de enkelte transportmidler og ændringer i trafikken meget mere effektivt end vi har kunne hidtil. Vi bliver derfor nødt til at tage data langt mere alvorligt. De er blevet en værdifuld vare og en magtfaktor.

Både virksomheder, myndigheder og borgere producerer data og det kan vi bruge til at skabe et langt mere effektivt transportsystem, end vi har i dag. Det afgørende er her, at vi skelner mellem personfølsomme data og ikke-personfølsomme data. De ikke person-følsomme data, som f.eks. at et S-tog er aflyst, om busserne sidder fast i køerne og hvor lang ventetid, der er på en taxa, skal deles. Det samme gælder f.eks. data som de førerløse busser genererer. Omvendt skal vi passe på de data, der fortæller, hvor den enkelte har været henne. Ikke mindst fordi myndigheder og store virksomheder som f.eks. Google og facebook kan koble enkelt-informationer sammen bedre end nogensinde.

SIRI-kommissionen har brugt foråret på at se på transportsektoren. Hele vejen igennem workshops og debatter har data været italesat som det fundament, det hele skal bygge på. Vi anbefaler derfor, at ikke-personfølsomme data bliver tænkt ind som en værdi og en magtfaktor, der skal fordeles frit blandt dem, der vil bruge dem til at udvikle nye services, systemer og platforme til distribution og logistik.

Åbne offentlige data er en forudsætning for innovation i både start ups og gamle virksomheder og offentlige virksomheder skal derfor forpligtes til at stille data til rådighed.

Endelig skal private virksomheder, der vil drive forretning på baggrund af de fælles offentlige data, gensidigt bidrage med relevante data for at modvirke datamonopoler og fejlinvesteringer.

Det er en vigtig balance at finde ud af, hvordan vi hhv. udnytter og beskytter data på den rigtige måde. Vi er endnu ikke i en situation, hvor nogle få aktører allerede har sat sig på alle transportdata. Vi har stadig mulighederne for at tænke os om og sætte de rigtige retningslinjer op for, hvilke krav vi vil stille til indsamlere og brugere af de danske transportdata. Vi skal vide, hvad vi vil med data og politikerne skal turde stille krav til dataindsamlerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *