Kunstig intelligens kan gøre kollektiv transport mere effektiv

Af Ida Auken, MF for Radikale Venstre og Thomas Damkjær Petersen, Formand for Ingeniørforeningen, IDA, begge formænd for SIRI-kommissionen

Der er en støt stigning i persontrafikken i disse år. Det betyder, at vi vil køre stadigt langsommere på motorvejene og det giver samfundsøkonomiske tab, ikke mindst i form af forsinkelser, spildtid og dårlig indflydelse på miljøet. Det kommer til at koste os som samfund, hvis udviklingen fortsætter.

En ny analyse fra DI Transport viser, at det ikke er småpenge, vi kan spare, hvis vi bremser frafaldet af passagerer fra den kollektive transport til personbiler. Hvis 10 % skifter fra skinner og busser til biler vil det koste 900 mio. kr. i samfundsøkonomiske tab og hele 3 mia. kr. hvis 1/3 del skifter over. Så hvad gør vi for at holde passagererne i de effektive transportmidler?

SIRI-kommissionen har brugt foråret på at se på transport og kunstig intelligens. Vi har udarbejdet 6 anbefalinger og en af dem er særlig relevant her. Vi må starte med at erkende, at fremtidens passagerer vil fra dør til dør. Danskerne ser ikke sig selv som buspassagerer eller togpendlere. Man er ikke DSB-kunde eller Movia-medlem. Passagerer er nogen, der er på vej til noget. At skabe en sammenhængende mobilitet, der gør det nemt og attraktivt at lade bilen stå, kræver f.eks. at de digitale platforme, vi bruger til at planlægge rejser, dækker alle transportformer. Også delebiler, taxa’er, cykler, flextrafik og med tiden også de førerløse biler og små busser.

Vi skal gøre det let at tilpasse rejserne til de behov, forskellige passagerer har. Hos Rejseplanen A/S har man som udgangspunkt, at der nu er 37 officielle familieformer i Danmark og det giver vidt forskellige rejsebehov. Der er ingen ”one size fits all”, når det kommer til tid, komfort, arbejdsbehov og kombinationer af transportmidler.

Samtidig oplever Movia, at der er en væsentlig udvikling af brugen af de digitale platforme. Passagererne har flyttet sig fra at forberede rejsen hjemme på computeren til at søge informationer undervejs på mobiltelefonen. Vi forventer at blive opdateret om forsinkelser og rejseændringer, mens vi er afsted og i real-time.

En væsentlig del af løsningen er baseret på kunstig intelligens og hedder MaaS, Mobility as a Service. Der eksperimenteres i disse år over hele verden med store forventninger. Passagererne er hurtige til at gribe de digitale muligheder, for de dækker et reelt behov. Men det kræver effektiv dataudveksling mellem transportaktørerne. Det kræver mindre silotænkning. Det kræver, at de kollektive transportaktører er klar til at støtte op om MaaS-baserede projekter som f.eks. Rejseplanens ”Minrejseplan” projekt i Nordjylland, der er et forsøg på netop at kombinere flest mulige transportformer ind i rejsen. Det kræver, at man åbner for egne databaser. Også samfundsmæssigt bør der bakkes bredt op om den kollektive transport. 900.000 – 3 mia. kr. er trods alt en del penge vi kan undgå at skulle af med. Selv for transportsektoren.

 

3 responses to “Kunstig intelligens kan gøre kollektiv transport mere effektiv

  1. En ganske almindelig ventesal og rimelige priser; så behøver vi ingen apps. Service, service, service.

  2. Men som altid fra I. Auken og deslige, skal det styres og orkestreres af det offentlige… de bedste udi at definere, hvad der er rigtigt for os alle, og dem der er mest “oppe på beatet” hvad angår anvendelse af ny teknologi.
    Patetisk at se en Auken skulle fremtidsikre noget som helst i dette land udover skatteforhøjelser, masseindvandring, centraliseringer og fattiggørelse af flest mulige i lighedens og godhedens tegn!

  3. Man kunne også lytte til de mere anderkendte fremtidsforskere som påpeger at vi med teknologi og selvkørende biler kan have op til 3 gange så mange biler på vejene uden kø, reducere co2 til 0 via elbiler hvis energien kommer fra atomværker. Så vil hver enkelt dansker have dør til dør transport, Voila!

    Eneste umiddelbart modargument er at staten så mister kontrollen med dette punkt men mon ikke politikerne nok skal finde en løsning herpå…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *