Uddannelsen er nøglen til Danmarks konkurrenceevne

Af John Finnich Pedersen, Siemens og medlem af SIRI Kommisionen

Uanset hvad man som ung kommer til at beskæftige sig med i fremtidens Danmark, er uddannelse nøglen til succes. Hvis Danmark skal klare sig også i fremtiden som et velfærdssamfund båret oppe af succesfuld produktion af eksportbare produkter, skal vi være klogere og dygtigere end de andre. For vi er dyrere. Der er lavtlønslande, der udkonkurrerer os på omkostninger. Derfor er det så vigtigt, at vi kan noget andet.

Og det kan vi heldigvis. Vi har kompetencer, innovationskraft, uddannelsesniveau og samarbejdsevner, som de fleste lande misunder os, og det giver os mulighed for at lave og udvikle produkter med konkurrencedygtigt værdiindhold. Det er vores berettigelse på de internationale eksportmarkeder.

Så vi har fundet vejen. Nu skal vi fortsætte i en positiv udvikling. Det gør vi først og fremmest ved, at der kontinuerligt bliver prioriteret midler til uddannelse. Og det er ikke ligegyldigt, hvad vi uddanner os til. De sektorer i Danmark, der har vist flotte eksporttal og vækst – den grønne energi-sektor, farma/medico og kvalitets-fødevarer for blot at nævne nogle eksempler – læner sig i høj grad op af det naturvidenskabelige og det er i sagens natur de kandidater, der nu og i fremtiden er særlig efterspørgsel efter. Så det er dem, vi skal tilstræbe at skabe. Det gør vi blandt andet ved at opprioritere linjefags-lærerne i folkeskolens naturvidenskabelige fag og sikre, at vores videregående naturvidenskabelige uddannelse også i fremtiden får optimale vilkår til at skabe verdens bedste kandidater.

Det hænger også sammen med, at produkter hele tiden og meget hurtigt bliver mere og mere komplicerede og avancerede. Det er godt nyt for et land som Danmark, for det betyder, at innovationstilvæksten og værdiskabelsen gennem viden bliver så meget desto større. Og det er jo vores styrkeposition i Danmark.

Det nyeste element her er digitaliseringen. Der kommer så at sige et digitalt lag oven på produkterne, hvor værdien både kommer til at ligge i selve produktet og i den digitale tjeneste, der er tilknyttet. Vindmøller, for at give et eksempel fra min egen verden, giver grøn energi. Men med et digitalt lag ovenpå, kan man også overvåge dem i drift, sikre, at de producerer optimalt og detektere fejl, længe før de fører til nedbrud.

Men det er kun begyndelsen. Vi vil se digitalisering udvikle sig til kunstig intelligens, hvor fysiske produkter også efter de er produceret, vil udvikle sig selv yderligere og skabe endnu mere værdi for ejeren.

De fleste er enige om, at morgendagens vindere bliver dem, der mestrer digitaliseringen. Dem, der kan knytte den konkrete og fysiske verden bedst sammen med den virtuelle. Det betyder ikke, at alle skal kunne kode software. Men det betyder, at flere og flere – og i sidste ende alle – har brug for også at have en digital tilgang til snart sagt et hvilket som helst felt. Det bliver en afgørende kompetence, at man kan se digitaliseringens muligheder – og trusler – inden for ens erhverv. Evnen til at forandre sig bliver med andre ord en nøglefaktor for den enkeltes erhvervsværdi over tid.

Og det peger tilbage til min pointe: Uddannelse er nøglen. For den enkelte og for Danmark.

Stafetten gives videre til Nikolaj Nøhr-Rasmussen, VOLVO Danmark, transportekspert i SIRIKommissionen

One response to “Uddannelsen er nøglen til Danmarks konkurrenceevne

  1. Det er naturligvis fint at snakke om fokus på uddannelse, og hvordan vi skal være dygtigere end resten af verden indenfor ingeniør, naturvidenskab mv., men et land består ikke kun af folk der har potentiale til at blive den næste Niels Bohr.

    Vi er ikke genetisk klogere end resten af verden og der er absolut intet som vil gøre at vi har blivende fordele. Vi er et land uden mange råstoffer, og det er snævertsynet at fokusere på den del af befolkningen der kan klare sig i international konkurrence uden at se på hvordan vi får bredden og bunden med.

    Vi betaler en kontanthjælpsmodtager i Danmark mere end man betaler en ingeniør i Polen, og det gør Danmark mere konkurrencedygtigt hvis flere bidrager. Vi har et ret betydeligt element af folk som ikke udnytter deres uddannelse og et meget stort menneskeligt spild af folk som ikke har en chance for at være selvforsørgende.

    Det drejer sig ikke om at uddanne sig mere så meget som det drejer sig om at få små virksomheder til at blive store, og at få folk der gør Danmark fattigere til at bidrage til værdiskabelsen.

    Vores største problem er at vores små virksomheder ikke bliver store og at de store næste alle er fra før 1960. Der skal skabes job i den private sektor til de der er udenfor arbejdsmarkedet, og den offentlige sektir skal lade være med at underminere dette.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *