Mennesket og maskinen

Lige nu kigger vi ind i en fremtid, hvor den accelererede digitalisering og udviklingen inden for kunstig intelligens vil erstatte nogle af de opgaver og jobs, som vi mennesker i dag varetager. Og det stiller naturligt spørgsmålet: Hvordan vi skal forholde os til det?

 

Af Marianne Dahl Steensen, Adm.dir. i Microsoft Danmark og medlem af SIRIkommissionen

 

World Economic Forum offentliggjorde i januar 2016 en undersøgelse, der viser, at fem millioner jobs vil gå tabt frem mod 2020. Den gode nyhed er, at den teknologiske udvikling også vil skabe mere end to millioner nye jobs. Det kommer næppe som en overraskelse, at det især er produktions- og kontorfunktioner, der bliver erstattet af nye jobs, som alle kræver digitale kompetencer.

Der er eksempelvis stor efterspørgsel på virtuelle miljødesignere. Globalt er efterspørgslen steget med 800% de seneste 18 måneder, og også digital juridisk vejledning er et kompetenceområde, der i stigende grad efterspørges. Virtuelle miljødesignere skal have erfaring med kodning (gerne fra gaming), men også viden om arkitektur og kognitiv psykologi, mens en digital juridisk vejleder skal have juridisk kompetence kombineret med it-kompetence. Vi ser også nye jobs inden for dataområdet, hvor man har fokus på at identificere relevante adfærdsmønstre, og som kræver kompetencer inden for databehandling/algoritmer og sociologi.

I LinkedIns netop offentliggjorte data for de mest efterspurgte kompetencer i 2015 kom Cloud Computing ind på en suveræn første plads – det samme var tilfældet i 2016, og top 10 var alle stillinger indenfor it-området.

Nye tal for det danske arbejdsmarked peger på, at antallet af ledige stillinger, som det ikke lykkes danske virksomheder at få besat, er mere end tredoblet fra 2013 til 2016. I 2016 var tallet knap 20.000 stillinger. Der er således masser af ledige stillinger – og den igangværende digitalisering vil skabe endnu flere nye jobs, så lad os bruge vores energi på at omstille vores kompetencer, så vi kan løfte disse mange nye muligheder frem for at bekymre os unødigt. Det er kun grund til bekymring, hvis vi ikke går i gang med kompetenceomstillingen nu.

Omstillingen kræver, at vi sætter mere fokus på teknologi på alle niveauer af vores uddannelsessystem, og at vi sikrer efteruddannelse til alle os, der for længst har forladt skolebænken. En opgave, som vi har løftet, hver gang teknologien fundamentalt har ændret vores arbejdspladser – og derfor også en opgave, som jeg tror på, at vi sammen kan løse denne gang.

Vi skal se digitalisering som en ny vækstmulighed for danske virksomheder – og ikke bare som en mulighed for omkostningsreduktioner. Når opgaver varetages af en robot eller en algoritme, så skaber det mulighed for at bruge menneskelige kompetencer til at skabe ny forretning og dermed ny vækst i virksomhederne og nye services i den offentlige sektor.

I min optik bør digitaliseringen ikke handle om kompetencekampen mellem mennesket og maskinen, men en acceleration af, hvad vi mennesker kan opnå sammen med maskinen. Jeg giver stafetten videre til Henrik Schärfe, CEO for Foundation Autonomous, som jeg forestiller mig har et spændende perspektiv på, hvordan førerløse biler bidrager til styrkelsen af vores samfund.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *